Odejmutí povolení WPB Capital

Česká národní banka odejmula WPB Capital povolení působit jako družstevní záložna. Důvodem bylo umělé navyšování kapitálu WPB Capital z peněžních prostředků družstevní záložny poskytnutých formou úvěrů, nabývání nedovolených typů cenných papírů a obcházení limitu angažovanosti. To vše se podle zjištění ČNB dělo přes síť účelově založených obchodních společností, kterou WPB Capital využívala. Rozhodnutí nabylo právní moci 24. června 2014. V souladu se svojí zákonnou povinností ČNB podá návrh na jmenování likvidátora WPB Capital. Likvidátora na návrh ČNB jmenuje soud.

WPB Capital poskytovala úvěry v řádech desítek milionů korun účelově založeným obchodním společnostem. Tyto peněžní prostředky následně putovaly řetězcem transakcí zpět do družstevní záložny ve formě dalších členských vkladů vedoucích pracovníků družstevní záložny nebo obchodních společností z její holdingové skupiny.

WPB Capital zároveň obcházela limity angažovanosti, a to prostřednictvím nákupu cenných papírů, jejichž nabývání je jí z obezřetnostních důvodů zákonem zapovězeno. Tyto cenné papíry nabývala nejen na vlastní účet, ale také prostřednictvím účelově založených společností.

WPB Capital výše popsaným jednáním závažným způsobem porušila pravidla obezřetného podnikání, a tak ohrozila stabilitu a bezpečnost vlastního provozu včetně zájmu svých vkladatelů.

Odnětí povolení předcházelo předběžné opatření ČNB vydané 15. května 2013, kterým byla omezena činnost WPB Capital s cílem zamezit dalšímu poškozování zájmů vkladatelů.

Rozhodnutí o odnětí povolení nabylo právní moci dne 24. 6. 2014. Počínaje tímto dnem smí družstevní záložna WPB Capital provozovat pouze činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

Stabilita finančního sektoru není odejmutím povolení WPB Capital narušena. Jak ČNB opakovaně a dlouhodobě upozorňuje, segment družstevních záložen zůstává v porovnání s bankami více rizikový. ČNB proto vypracovala na základě zkušeností z dohledu nad záložnami návrh legislativních změn, který předala Ministerstvu financí.

Vklady občanů i firem u WPB Capital jsou ze zákona pojištěny u Fondu pojištění vkladů, a to včetně úroků, do výše maximálně 100.000 eur (cca 2,7 milionu Kč) na jednoho člena družstevní záložny. V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 procent výše vkladu.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB