Odbor správních řízení povede Jan Vokroj

Ředitelem nového odboru správních řízení v sekci dohledu nad finančním trhem se od 1. října 2023 stává Jan Vokroj. O jeho jmenování rozhodla bankovní rada ČNB na svém jednání 14. září 2023.

Jan Vokroj absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia působil jako asistent advokáta se zaměřením na generální právní praxi v oblasti občanského, obchodního a správního práva. Svou profesní kariéru zahájil po absolvování magisterského studia v advokátní kanceláři Bakeš & partneři jako advokátní koncipient.

Na jaře 2005 složil advokátní zkoušky u České advokátní komory a v srpnu téhož roku nastoupil do ČNB na pozici právního experta bankovního dohledu se zaměřením na legislativu a metodiku.

Od ledna 2008 působil v sekci licenčních a sankčních řízení na pracovní pozici hlavního experta v oblasti správních řízení. Do jeho hlavní pracovní náplně patřila zejména právní podpora a metodická činnost, vedení licenčních a sankčních správních řízení a legislativa v oblasti finančního trhu. Od ledna 2008 rovněž vedl referát právní a metodické podpory.

Odbor správních řízení vzniká v sekci dohledu nad finančním trhem nově s účinností od 1. října 2023. V jeho působnosti je mimo jiné vedení licenčních a povolovacích správních řízení v sektorech v působnosti sekce dohledu nad finančním trhem (tedy v sektorech bank, družstevních záložen, pojišťoven a penzijních společností), agenda notifikací a vedení sankčních správních řízení. Rovněž je v působnosti odboru dohled nad subjekty po odnětí licence či v likvidaci v sektorech dohlížených sekcí a vyřizování poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace