Odbor dohledu a kontroly fondového investování povede Lukáš Horáček

Odbor dohledu a kontroly fondového investování v sekci dohledu nad finančním trhem II. vede od 1. října 2022 Lukáš Horáček.

Ing. Mgr. Lukáš Horáček, MSc., absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor aplikovaná matematika, matematika-ekonomie na Přírodovědecké fakultě a obor matematické a statistické metody v ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě. Následně vystudoval Law and Business Management Studies na brněnské vysoké škole BIBS. Po praxi v oblasti financí nastoupil v roce 2008 do ČNB na pozici on-site inspektora a vedoucího kontrol na místě u obchodníků s cennými papíry a investičních zprostředkovatelů. V roce 2016 se stal vedoucím referátu kontroly úvěrových institucí v sekci dohledu nad finančním trhem.

O jeho jmenování ředitelem nově vzniklého odboru v sekci dohledu nad finančním trhem II. rozhodla bankovní rada ČNB na jednání 11. srpna 2022.

Petra Vodstrčilová
mluvčí ČNB