Obraty na peněžním trhu v týdnu od 17. do 21. ledna 2022

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací se ve srovnání s výsledky průzkumu z října zvýšil z 55,6 mld. Kč na 69,5 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména zvýšením objemu operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 92 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností od 1W do 1M, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 60 procent. Obrat repo operací proti minulému období vzrostl o 45 procent a jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 16,5 procenta.

Obrat derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) proti říjnu poklesl o 23 procent, když se podíl obchodů s neresidenty na celkovém obratu zvýšil z 81,5 na 96,5 procenta. Obchody FRA (Forward Rate Agreement) byly ve sledovaném období obchodovány pouze s neresidenty.