Obraty na peněžním trhu v týdnu od 16. do 20. října 2017

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z července 2017 se snížil ze 122,87 mld. Kč na 103,93 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (o 12,6 procenta) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 96,8 procenta. Z hlediska maturity dominovaly depozitním operacím ty se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 84 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období velký nárůst a jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 22,6 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti červenci zvýšil o 120 procent díky nárůstu operací s neresidenty. FRA (Forward Rate Agreement) byly obchodovány pouze s neresidenty.