Obraty na peněžním trhu v týdnu od 18. do 22. ledna 2021

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací se ve srovnání s výsledky průzkumu z října zvýšil z 32 mld. Kč na 63 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména zvýšením (o 120 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 96 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností 1W-1M, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 61 procent. Obrat repo operací proti minulému období poklesl o 22% a jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 25 procent.

Obrat derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti říjnu zvýšil na dvojnásobek zejména díky nárůstu obchodů s neresidenty, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 85 procent. Obrat obchodů FRA (Forward Rate Agreement) se zvýšil o 170 % také zejména díky nárůstu obchodů s neresidenty.