Obraty na peněžním trhu v týdnu od 16. do 20. července 2018

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna 2018 se snížil z 54,91 mld. Kč na 50,3 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (o 14,3 procenta) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu se snížil z 91 na 85 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 78 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období také pokles (o 20,5 procenta), a jejich podíl na celkovém obratu byl 33,4 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti dubnu snížil o 25 procent díky poklesu operací s neresidenty. FRA (Forward Rate Agreement) byly obchodovány pouze s neresidenty.