Obraty na peněžním trhu v týdnu od 15. do 19. července 2013

V týdnu od 15. do 19. července 2013 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna 2013 průměrný denní obrat depozitních operací vzrostl z 26,4 mld. Kč na 39,1 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem (o 41 procent) operací se splatností O/N s nerezidenty, když jejich podíl na celkovém obratu O/N obchodů vzrostl z 83 na 85 procent.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (98 procent) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 78 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil ze 6,8 na 3,8 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) zaznamenaly proti dubnu 2013 pokles o 51 procent. Důvodem byl zejména pokles obchodů s nerezidenty. FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.