Obraty na peněžním trhu v týdnu od 14. do 18. července 2014

V týdnu od 14. do 18. července 2014 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna 2014 průměrný denní obrat depozitních operací vzrostl ze 43,1 mld. Kč na 48,8 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem (o 24,6 procenta) O/N operací s nerezidenty. Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (98 procent) a především O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 84,5 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období mírný nárůst a jejich podíl na celkovém obratu tak zůstal přibližně 1 procento.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) proti dubnu 2014 vzrostly na třínásobek. Operace FRA (Forward Rate Agreement) byly obchodovány pouze s nerezidenty.