Obraty na peněžním trhu v týdnu od 13.10.2003 do 17.10.2003

Průzkum průměrných denních obratů na peněžních trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu.

Z výsledků posledního průzkumu, který se konal v týdnu od 13.10.2003 do 17.10.2003, je patrný mírný nárůst celkového obratu na peněžním trhu. Oproti dubnu 2003 vzrostl obrat o 8,4 % z tříletého minima 44,9 mld. na 48,6 mld.

Oproti dubnu 2003 vzrostl celkový objem repo obchodů o 34,2 % z 149 mil. CZK na 200 mil. CZK avšak celkový objem repo obchodů zůstává stále nízký. Navíc z průzkumu vyplývá, že banky nevyužívají repo obchody se splatností větší než tři měsíce a že neuzavírají repo obchody s nerezidenty.

U depozit poklesly výrazně objemy obchodů se splatností větší než 3 měsíce z 1,3 mld. CZK na 0,8 mld. CZK. Naopak objem depozit se splatností menší než tři měsíce, který představuje 98 % celkového objemu obratů na peněžním trhu, vzrostl o 9,9 % z 43,5 mld. CZK na 47,8 mld. CZK.

Pavel Zúbek
Odbor komunikace