Obraty na peněžním trhu v týdnu od 13. do 17. dubna 2020

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací se ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna 2020 zvýšil z 25,1 mld. Kč na 29,7 mld. Kč, což bylo způsobeno zvýšením (o 22 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 86 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 74 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles o 58 procent, když jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 35 procent.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti lednu zvýšil o 124 procent zejména díky nárůstu obchodů s neresidenty, když jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 87 procent. FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.