Obraty na devizovém trhu v týdnu od 20. do 24. dubna 2015

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 20. do 24. dubna 2015, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s lednem 2015 o 684,1 milionů USD (23,7 %) na 3.567,4 milionů USD.

  duben 2015 leden 2014 Změna
Celkový obrat 3567,4 2883,3 23,7%
Spotové operace 659,5 640,0 3,0%
Forwardy a swapy 2894,7 2182,9 32,6%
Opce 13,2 60,5 -78,2%

údaje v miliónech USD