Obraty na devizovém trhu v týdnu od 17. do 21. října 2016

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 17. do 21. října 2016, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s červencem 2016 o 363,9 milionů USD (9,1 %) na 4.375,6 milionů USD.

  říjen 2016 červenec 2016 Změna
Celkový obrat 4375,6 4011,7 9,1%
Spotové operace 940,5 571,8 64,5%
Forwardy a swapy 3362,3 3379,4 -0,5%
Opce 72,7 60,5 20,2%

údaje v miliónech USD