Obraty na devizovém trhu v týdnu od 19. do 23. října 2020

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 19. do 23. října 2020, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s červencem 2020 o 3.094,2 milionů USD (-36,4 %) na 5.401,0 milionů USD.

  říjen 2020 červenec 2020 Změna
Celkový obrat 5401,0 8495,2 -36,4 %
Spotové operace 756,5 604,6 25,1%
Forwardy a swapy 4613,5 7875,9 -41,4%
Opce 31,0 14,8 109,5%

údaje v miliónech USD