Obraty na devizovém trhu v týdnu od 16. do 20. dubna 2012

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 16. do 20. dubna 2012, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s lednem 2012 o 666,7 milionů USD (12,0 %) na 4.876,2 milionů USD.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.

  Duben 2012 Leden 2012 Změna
Celkový obrat 4876,2 5542,9 -12,0%
Spotové operace 816,3 974,9 -16,3%
Forwardy a swapy 3939,9 4437,5 -11,2%
Opce 119,9 130,6 -8,2%

údaje v miliónech USD