Obraty na devizovém trhu v týdnu od 15. do 19. dubna 2019

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 15. do 19. dubna 2019, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s lednem 2019 o 1943,9 milionů USD (45,5 %) na 6.216,7 milionů USD.

  Duben 2019 Leden 2019 Změna
Celkový obrat 6216,7 4272,8 45,50%
Spotové operace 523,8 539,1 -2,80%
Forwardy a swapy 5663,8 3713,3  52,50%
Opce 29,1 20,4 42,60%

údaje v miliónech USD