Obraty na devizovém trhu v týdnu od 14. do 18. ledna 2013

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 14. do 18. ledna 2013, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s říjnem 2012 o 1.335,3 milionů USD (-23,7 %) na 4.295,7 milionů USD.

  leden 2013 říjen 2012 Změna
Celkový obrat
4.295,7
5.631,0 -23,7%
Spotové operace 794,3 991,4 -19,9%
Forwardy a swapy 3.470,6 4.574,2 -24,1%
Opce 30,8 65,4 -52,9%

údaje v miliónech USD