Nový způsob zveřejňování seznamů dohlížených subjektů působících na finančním trhu v ČR

Česká národní banka1) zveřejňuje seznamy vybraných subjektů finančního trhu, nad kterými vykonává dohled nebo provádí jejich registraci. Po integraci dohledu do ČNB (1.4.2006) byly Českou národní bankou převzaty postupy a formy zveřejňování seznamů subjektů finančního trhu, které používaly stávající orgány vykonávající dohled nad těmito subjekty (Ministerstvo financí ČR, Úřad pro dohled nad družstevními záložnami a Komise pro cenné papíry). Zároveň byl zahájen proces přípravy nového informačního systému, který by sjednotil roztříštěnou evidenci a různorodou praxi při zveřejňování seznamů jednotlivých subjektů finančního trhu na webu ČNB.

Dnešním dnem dochází ke zprovoznění první etapy nového systému, který bude jednotným způsobem a z jednoho místa prezentovat aktuální stav subjektů finančního trhu formou přímého vyhledání subjektu (podle názvu, identifikačního čísla) nebo prostřednictvím 37 základních seznamů (podle typu subjektu, sektoru nebo abecedy). Každý subjekt je dále prezentován prostřednictvím tzv. vizitky, která obsahuje detailnější informace. Systém evidence a způsoby publikace seznamů pojišťovacích zprostředkovatelů (ISPOZ) a nebankovních devizových míst se v této fázi zatím nemění.

V průběhu roku 2009 se předpokládá rozšíření prezentace o sledování historie subjektu, souvisejících vazeb a rolí, statistiky počtu subjektů, dále může docházet k postupnému doplňování a zpřesňování některých údajů, odborných termínů apod.

Odkaz na úvodní stránku systému aplikace Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.

 


1) podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů upravujících podnikání na finančním trhu ČR.