Nový ředitel v sekci měnové

Ředitelem odboru makroekonomických prognóz sekce měnové České národní banky je od 1. prosince Karel Musil.

RNDr. Ing. Karel Musil, Ph.D., absolvoval Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE UK), Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Brno International Business School. Doktorát v oboru hospodářská politika získal na Masarykově univerzitě v Brně.

Karel Musil v roce 2007 nastoupil do ČNB jako expert v oblasti makroekonomického modelování a prognózování. Do roku 2009 zároveň přednášel použití matematických metod a modelů v ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2009–2015 pracoval ve společnosti OGResearch, kde vedl tým zabývající se vývojem a aplikací makroekonomických modelů. Poté se jako zástupce Mezinárodního měnového fondu v Kazachstánu účastnil přechodu od fixního měnového kurzu k cílování inflace. Od roku 2015 působí v odboru makroekonomických prognóz ČNB, kde od letošního roku vede predikční tým. Publikuje odborné články zaměřené na makroekonomické modelování a prognózování. V tomto oboru se rovněž podílí na zahraniční technické pomoci v řadě zemí světa.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB