Nový ředitel sekce peněžní a platebního styku ČNB

Ing. Jan PilbauerŘeditelem sekce peněžní a platebního styku České národní banky byl s účinností od 9. prosince 2011 jmenován Jan Pilbauer. Jeho zařazení na vedoucí místo schválila bankovní rada ČNB.

Ing. Jan Pilbauer (28) je absolventem fakulty informatiky a managementu na univerzitě v Hradci Králové. V ČNB, kde působí od roku 2004, byl nejprve asistentem člena bankovní rady. V roce 2005 se stal ředitelem odboru systémové podpory a naposledy byl náměstkem ředitele sekce informatiky ČNB. V letech 2009-2011 byl zástupcem ředitelky sekce v Bank of Canada.

Jan Pilbauer vystřídal ve funkci ředitele sekce peněžní a platebního styku Ing. Tomáše Hládka, který byl z této pozice odvolán k 3. listopadu 2011.

 

Odbor komunikace ČNB