Nový ředitel samostatného odboru interního auditu ČNB

Novým ředitelem samostatného odboru interního auditu ČNB se od 1. 10. 2021 stává Vladislav Jetenský.

Do 30. 4. 2021 vedl samostatný odbor interního auditu Josef Medek, který se k danému datu vedoucího místa vzdal. Do převzetí funkce novým ředitelem vedl tento odbor zástupce ředitele Karel Pavel.

Vladislav JetenskýIng. Vladislav Jetenský CIA, FCCA, je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance. V rámci své kariéry pracoval v ČNB v letech 2001 až 2003 na pozici inspektora bankovního dohledu, poté působil ve společnosti ING na pozicích senior auditora, vedoucího interního auditu ČR/SR a vedoucího týmu finančního kontrolora. Do ČNB se v roce 2017 vrátil a zastával zde pozici ředitele odboru dohledu a kontroly kapitálového trhu sekce dohledu nad finančním trhem II.

Řízením odboru dohledu a kontroly kapitálového trhu byla do doby jmenování nového ředitele pověřena zástupkyně ředitele odboru Hana Novotná.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB