Nový ředitel odboru správy devizových rezerv

Bankovní rada na svém jednání dne 16. října 2008 rozhodla s účinností od 20. října 2008 o zařazení pana Mgr. Ondřeje Strádala na vedoucí pracovní místo ředitele odboru správy devizových rezerv sekce bankovních obchodů ústředí České národní banky. Tuto pozici zastával do dnešního dne pan Mgr. Marek Šesták, který z osobních důvodů odstoupil.

Mgr. Ondřej Strádal (34) je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, studijního oboru ekonomie. Během studia absolvoval stáže v Belgii a SRN. V ČNB pracoval v letech 1998 až 2004 jako dealer, poté 3 roky působil jako výkonný ředitel banky Goldman Sachs v Londýně. V dubnu roku 2007 opět nastoupil do ČNB, kde od počátku pracoval na pozici vrchního dealera. Ondřej Strádal absolvoval řadu seminářů ve finančních institucích, ovládá anglický jazyk.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB