Nový ředitel odboru měnové politiky a strategie sekce měnové a statistiky ústředí České národní banky

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 1. 2. 2007 rozhodla s účinností od 2. února 2007 o zařazení Ing. Petra Krále na vedoucí místo ředitele odboru měnové politiky a strategie sekce měnové a statistiky  ústředí České národní banky.

Ing. Petr Král, ředitel odboru měnové politiky a strategie ČNB

 

Ing. Petr Král (33 let) je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vystudoval obory finance a ekonomické teorie. Během studia mu byly uděleny Cena Garyho Beckera (1996) a 3. místo v soutěži Mladý ekonom roku 1997. V České národní bance pracuje od roku 1999 a v průběhu svého působení absolvoval několik krátkodobých zahraničních vzdělávacích pobytů. Při práci v ČNB se věnoval převážně makroekonomické analýze a prognóze. Od dubna 2004 působil jako zástupce ředitele odboru makroekonomických prognóz a vedoucí referátu krátkodobých predikcí a analýz. Od února 2006 pak vedl predikční tým ČNB při provádění čtvrtletních makroekonomických projekčních cvičení. Na makroekonomická a měnověpolitická témata publikuje příspěvky v odborném tisku a vystupuje na konferencích a odborných seminářích. Petr Král je ženatý a má dceru Lucii. Hovoří anglicky.

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB