Nový ředitel odboru legislativního a právního ČNB

Bankovní rada na svém jednání dne 12. března 2009 rozhodla s účinností od 1. dubna 2009 o zařazení pana Mgr. Tomáše Rýdla na vedoucí pracovní místo ředitele odboru legislativního a právního sekce kancelář ústředí České národní banky.

Mgr. Tomáš Rýdl (33 let) je absolventem Právnické fakulty UK v Praze. V ČNB je zaměstnán od září roku 1999, a to původně v sekci bankovní regulace, poté jako poradce a od roku 2008 pracuje jako vrchní právník v odboru legislativním a právním sekce kancelář ústředí ČNB. Absolvoval řadu tuzemských a zahraničních seminářů a půlroční pracovní stáž v ECB. Je autorem řady odborných článků a působí i jako lektor. Ovládá anglický a francouzský jazyk.