Noví ředitelé v sekci kancelář

Ředitelem odboru Evropské unie a mezinárodních organizací sekce kancelář České národní banky se od 2. září 2014 stává Vojtěch Belling. Ředitelem odboru sekretariát bankovní rady sekce kancelář ČNB se od 5. září 2014 stává Petr Procházka. O změnách ve vedení v sekci rozhodla bankovní rada.

Na místě ředitele odboru Evropské unie a mezinárodních organizací sekce kancelář nahradí Vojtěch Belling Petra Procházku. Petr Procházka bude ředitelem odboru sekretariát bankovní rady po Michaelu Winigem, který odchází do penze.

PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D., (33) absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, Fakultu sociálních věd, Filosofickou fakultu a Právnickou fakultu. Působil ve vedoucích pozicích v Úřadu vlády ČR jako ředitel odboru koordinace evropských politik, vrchní ředitel sekce pro evropské záležitosti a naposledy v letech 2011 až 2014 jako státní tajemník pro evropské záležitosti. Hovoří anglicky, francouzsky a německy.

Ing. Petr Procházka, CSc., (54) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu národohospodářskou, a získal doktorské vzdělání na Univerzitě Karlově. Po nástupu do ČNB v roce 1990 působil na vedoucích pozicích ředitel odboru, ředitel sekce a náměstek ředitele sekce pověřený řízením odboru Evropské unie a mezinárodních organizací. Hovoří anglicky, francouzsky, německy a rusky.

Odbor komunikace ČNB