Noví ředitelé odborů v ČNB

Ředitelem odboru peněžního oběhu a ochrany platidel v sekci peněžní a platebního styku České národní banky byl s účinností od 1. prosince 2012 jmenován Petr Kobza. Ředitelem odboru obchodního v sekci správní ČNB se od 9. listopadu 2012 stal Jan Mayer. Rozhodla o tom bankovní rada.

Ing. Petr Kobza, CIA, (38 let) je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Na místo ředitele odboru v sekci peněžní a platebního styku přešel z místa hlavního analytika interního auditu pro řízení rizik pověřeného zastupováním ředitele odboru interního auditu. Hovoří anglicky a částečně japonsky.

JUDr. Jan Mayer (31 let) absolvoval právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V ČNB působil od června 2010 do září 2011 jako hlavní metodik obchodních činností. Naposledy byl náměstkem generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. Hovoří anglicky a německy.

Odbor komunikace ČNB