Nové vedení sekce informatiky ČNB

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání rozhodla s účinností od 6. června 2008 o zařazení Vladimíra Mojžíška na pozici ředitele sekce informatiky a o zařazení Jana Pilbauera na pozici náměstka sekce informatiky ústředí České národní banky.

Ing. Vladimír Mojžíšek

(56) je absolventem Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 1976 nastoupil do Státní banky československé jako programátor analytik systémů platebního styku. Později vedl tým, který připravil dvě následné verze sítě sběru a přenosu dat platebního a účetního systému SBČS. Po rozdělení SBČS na centrální a komerční banku byl pověřen vytvořením a vedením oddělení vývoje informačních systémů centrální banky. Účastnil se prací na přípravě a tvorbě všech hlavních informačních systémů ČNB. Od roku 1998 pracuje ve funkci ředitele odboru projektování informačních systémů a současně jako náměstek ředitele sekce informatiky.

Ing. Vladimír Mojžíšek

Bc. Jan Pilbauer

(25) je absolventem Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Do ČNB nastoupil v roce 2004 na pozici poradce guvernéra a následně byl v roce 2005 jmenován ředitelem odboru systémové podpory sekce informatiky, později odboru provozu IS a technologií. Před svým nástupem do ČNB působil jako konzultant a informační analytik v soukromém sektoru, především v oblasti transformace zdravotnictví a vývoje softwaru. Absolvoval řadu manažerských i odborných seminářů a má za sebou řadu odborných vystoupení z oblasti řízení IT služeb – ITIL. 

Bc. Jan Pilbauer

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB