Nové uspořádání dohledu nad finančním trhem

Sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky změní od 1. března 2011 vnitřní uspořádání s cílem dále zefektivnit svou činnost. Jednotlivé odbory v sekci dohledu nad finančním trhem budou nově vymezeny dle funkčního zaměření a ve svěřené oblasti budou dohlížet na finanční instituce napříč všemi sektory finančního trhu. Vzniknou odbory dohledu obezřetnosti, dohledu odborné péče, kontroly obezřetnosti a kontroly odborné péče.

Změna organizační struktury sekce dohledu nad finančním trhem odráží dlouhodobě příznivé zkušenosti s funkcionálním uspořádáním činností v ČNB. V uplynulých třech letech byly jednotlivé odbory sekce dohledu nad finančním trhem členěny podle sektorů, tj. dohlížely zvlášť na úvěrové a platební instituce, pojišťovny a kapitálový trh.

Výsledkem změny vnitřní struktury sekce dohledu nad finančním trhem bude snížení počtu odborů z pěti na čtyři. Odbory „dohledu“ se budou zabývat dohledem na dálku (tzv. off-site supervision), odbory „kontroly“ budou vykonávat kontroly na místě (tzv. on-site supervision). Odbory zabývající se „obezřetností“ se budou soustředit na dohled plnění obezřetnostních pravidel, jako jsou například pravidla kapitálové přiměřenosti nebo solventnosti, zatímco odbory „odborné péče“ budou dohlížet na soulad jednání finančních institucí s pravidly odborné péče vůči zákazníkům a ostatním účastníkům finančního trhu.

Ředitelem odboru dohledu obezřetnosti se stane Martin Burjánek, ředitelem odboru dohledu odborné péče Václav Simon, ředitelem odboru kontroly obezřetnosti Jiří Kalivoda a ředitelem odboru kontroly odborné péče Hynek Černý.

Stručné profily ředitelů nově zřizovaných odborů:

Ing. Martin Burjánek (42) vystudoval Moskevský báňský institut, obor ekonomika a řízení báňského průmyslu. Po skončení studia v roce 1992 působil v řadě finančních institucí, kde zastával různé manažerské pozice. V ČNB působí od počátku roku 2008. Od července 2008 byl pověřen řízením referátu dohledu pravidel jednání a odborné péče dohledu nad kapitálovým trhem, v roce 2011 pak byl jmenován ředitelem odboru dohledu nad úvěrovými a platebními institucemi. Martin Burjánek mluví anglicky a rusky.

Ing. Mgr. Václav Simon (37) je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, obor hospodářské politiky a absolventem sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2000 pracoval v dohledu nad kapitálovým trhem, se specializací na trhy s investičními nástroji. V minulosti zastával pozici zástupce burzovního komisaře, následně vykonával funkci burzovního komisaře. Po nástupu do ČNB v roce 2006 řídil odbor trhů a vypořádání, od roku 2008 pak odbor dohledu nad kapitálovým trhem. Zúčastnil se řady tuzemských i zahraničních školení a studijních programů. Aktivně ovládá anglický a ruský jazyk.

Ing. Jiří Kalivoda (33) je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V ČNB byl zaměstnán v letech 2000 – 2005 jako inspektor bankovního dohledu. Poté působil ve finančních institucích zaměřených na oblast pojišťovnictví. V roce 2007 se vrátil zpět do České národní banky a v roce 2008 byl jmenován ředitelem odboru dohledu nad pojišťovnictvím. Zúčastnil se řady tuzemských i zahraničních školení a studijních programů. Aktivně ovládá anglický a německý jazyk.

Ing. Hynek Černý (53) je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V minulosti působil v mnoha finančních institucích jako portfolio manažer nebo makléř na trhu s dluhopisy. Od roku 2001 pracoval v dohledu nad kapitálovým trhem. V roce 2007 byl v ČNB pověřen řízením odboru kolektivního investování a penzijních fondů, v roce 2008 pak byl jmenován ředitelem odboru kontroly pravidel jednání a odborné péče. Zúčastnil se řady tuzemských i zahraničních školení a studijních programů. Od roku 1993 je licencovaným makléřem. Aktivně ovládá německý a anglický jazyk.

Marek Petruš, mluvčí ČNB