Nová ředitelka sekce dohledu nad finančním trhem

Ředitelkou sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky se stává Zuzana Silberová. Na tuto pozici ji na svém dnešním zasedání jmenovala bankovní rada ČNB, a to s účinností od 24. února. Zuzana Silberová byla od roku 2008 náměstkyní ředitele této sekce, jejímž řízením byla dočasně pověřena od 13. ledna 2017.

Zuzana SilberováRNDr. Zuzana Silberová, PhD. CIA absolvovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je také absolventkou certifikovaného programu dlouhodobého vzdělávání na Českém institutu interních auditorů (CIA). Po studiích pracovala jako odborná asistentka na katedrách matematiky univerzit v Brně a v Praze. Do České národní banky nastoupila v roce 1994. V roce 2006 se stala ředitelkou odboru dohledu nad pojišťovnictvím a o dva roky později se stala náměstkyní ředitele sekce dohledu nad finančním trhem, kde působila dosud. Od roku 2011 je alternátem člena rady evropských orgánů dohledu EBA a EIOPA a od roku 2016 je členkou řídicího výboru pro rizika a finanční stabilitu EIOPA. Zuzana Silberová hovoří anglicky a rusky.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB