Mzdy v ČNB porostou příští rok o 4,4 %

Průměrná nominální mzda v ČNB v příštím roce vzroste o 4,4 %. Vyplývá to ze Smlouvy o odměňování zaměstnanců pro rok 2024, kterou ČNB uzavřela s odbory v rámci kolektivního vyjednávání. Průměrná nominální mzda v roce 2023 vzrostla o 4,5 %.

„V době, kdy je důležité neroztáčet mzdově inflační spirálu, jde Česká národní banka nadále příkladem, jak prostřednictvím umírněných mzdových požadavků bojovat s inflací. Děkuji odborům, že si uvědomují odpovědnost České národní banky za cenovou stabilitu v zemi,“ uvedl guvernér Aleš Michl. 

Návrat inflace k 2% cíli ČNB je mimo jiné podmíněn právě umírněným mzdovým vývojem v celé ekonomice.

„V rámci kolektivního vyjednávání vždy usilujeme o nastavení co nejlepších možných podmínek pro zaměstnance. Za důležité však považujeme udržet dlouhodobý sociální smír, proto k jednáním přistupujeme pragmaticky. Tomu odpovídá i dohodnuté zvýšení průměrné mzdy,“ řekla Jitka Svobodová, předsedkyně odborové organizace v ČNB.  

Centrální banka se v roce 2023 zaměřila na racionalizaci provozu instituce. Po personálním auditu zadaným guvernérem Alešem Michlem zaniklo v ČNB k 30. listopadu letošního roku 5,1 % pracovních pozic. Z 1516 v roce 2022 jejich počet klesl na 1439. Jde tak o první komplexní zeštíhlení provozu ČNB za posledních 10 let.

Zároveň centrální banka ve dvou krocích snížila počet ředitelů sekcí či samostatných odborů, tedy těch přímo podřízených bankovní radě, ze 17 na 14.

Výsledky racionalizace v ČNB

  2022 2023 Meziroční změna v %
Počet pracovních pozic 1516 1439 -5,1
Počet ředitelů dohlížených bankovní radou 17 14 -17,6

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB