Mzdy v ČNB porostou příští rok o čtyři a půl procenta

Průměrná nominální mzda v ČNB v příštím roce vzroste o 4,5 %. Inflační doložka v kolektivní smlouvě byla zrušena. Vyplývá to z dodatku ke kolektivní smlouvě uzavřeného mezi ČNB a odbory.

„Česká národní banka tak jde příkladem, jak prostřednictvím umírněných mzdových požadavků bojovat s inflací. Vážím si toho, že i odbory si uvědomují svou odpovědnost za cenovou stabilitu v zemi a akceptovaly kompromisní návrh, za což jim děkuji,“ uvedl guvernér Aleš Michl.  

„Odborová organizace se chová odpovědně a zastává pragmatický přístup k věci. Proto přistoupila na jednání o změně kolektivní smlouvy, neboť zajištění dlouhodobého sociálního smíru je důležité pro obě strany dohody,“ řekla Jitka Svobodová, předsedkyně odborové organizace v ČNB.

Podle původní kolektivní smlouvy měl letos a příští rok růst mzdových prostředků vyplácených zaměstnancům odpovídat inflaci navýšené o 2,5 procentního bodu. Podle aktuální prognózy by to znamenalo letos nárůst mzdových prostředků o 18,3 % a příští rok o 11,6 %.

„V době vysoké inflace je největším nebezpečím rozpoutání mzdově-inflační spirály. Navázání růstu mezd na inflaci je z makroekonomického pohledu nevhodné, a proto jsme ho zrušili,“ dodal guvernér Aleš Michl.

Před rokem, 16. prosince 2021, schválila bankovní rada zvýšení objemu vyplácených peněz zaměstnancům odpovídající růstu průměrné mzdy v roce 2022 o 8 %. Podle vývoje inflace pak měly být zaměstnancům mzdy dále navýšeny.

„Ihned poté, co jsem se stal guvernérem, jsem začal situaci řešit. Se zástupci odborů jsme se dohodli, že další navýšení základní mzdy by letos bylo nezodpovědné. Průměrná nominální mzda tedy letos vzroste o osm procent, což schválila již minulá bankovní rada, a nově jsme dohodli, že příští rok to bude o 4,5 procenta. Jako částečnou kompenzaci dostanou všichni zaměstnanci letos a příští rok zvýšený příspěvek na penzijní spoření. Chceme vyslat signál, že nyní je potřeba pracovat, brzdit růst mezd a spořit na budoucnost,“ uvedl dále Aleš Michl.

„Tím ovšem úspory nekončí. Mzdy členů bankovní rady zůstávají zmraženy do doby, než se podaří snížit inflaci. Zaměříme se na racionalizaci provozu instituce. Zadal jsem audit všech agend, který bude ukončen koncem ledna, a od toho se budou odvíjet i případné personální úspory,“ dodal guvernér České národní banky.

Návrat inflace k 2% cíli ČNB je mimo jiné podmíněn i umírněným mzdovým vývojem v celé ekonomice. Cílem dohody je vyslat veřejnosti signál, že ČNB jako instituce zodpovědná za cenovou stabilitu myslí své varování před spuštěním mzdově-inflační spirály vážně. Bankovní rada si váží odborové organizace jako rovnocenného partnera, který s vědomím současné složité doby významnou měrou přispěl k nalezení společné dohody o mzdovém vývoji v ČNB.

ČNB apeluje na tuzemské firmy, aby se také pokusily u svých zaměstnanců či dodavatelů dohodnout pouze částečnou kompenzaci navýšení cen ve srovnání s tou, kterou mají v dohodách s inflační doložkou. Nižší promítnutí současné inflace do spotřebitelských cen v příštím roce pomůže rychlejšímu obnovení cenové stability v zemi.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB