Moravia banka - odnětí povolení působit jako banka

Česká národní banka rozhodla v rámci správního řízení, které bylo zahájeno dne 2. 9. 1999 odejmout povolení působit jako banka Moravia bance, a.s., z důvodu dlouhodobého přetrvávání závažných nedostatků v její činnosti.

V průběhu správního řízení nepředložila Moravia banka a.s. žádné konkrétní podklady, dokládající prokazatelné odstranění zjištěných nedostatků a pominutí důvodů, které vedly k zahájení správního řízení.

Moravia banka, a.s., může proti tomuto rozhodnutí podat rozklad v zákonné lhůtě 15-ti dnů, rozhodnutí tedy dosud nenabylo právní moci.

ČNB - M. Švehla