Mojmír Hampl a Vladimír Tomšík jmenováni viceguvernéry ČNB

Stávající viceguvernéři České národní banky Mojmír Hampl a Vladimír Tomšík zasednou v nejvyšším řídícím orgánu ČNB ve druhém funkčním období. Na dalších šest let je s účinností od 1. prosince 2012 do bankovní rady ČNB jmenoval na Pražském hradě prezident České republiky Václav Klaus.

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. (37 let) a prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. (38 let) byli na druhé šestileté období jmenováni opět do funkcí viceguvernérů ČNB.

Bankovní rada je nejvyšším řídicím orgánem ČNB a k jejím hlavním úkolům patří rozhodování o měnové politice, opatřeních v dohledu nad finančním trhem a o vydávání bankovek a mincí.

Bankovní rada má sedm členů. Guvernérem ČNB je Miroslav Singer a zbylými členy bankovní rady jsou Lubomír Lízal, Kamil Janáček, Pavel Řežábek a Eva Zamrazilová. Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu šesti let a nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát.

Tomáš Zimmermann
Odbor komunikace ČNB