Mince připomene 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

Česká národní banka vydává letošní první stříbrnou minci. Ta vznikla u příležitosti 500 let od vydání Klaudyánovy mapy, nejstarší mapy části našeho státního území. Pamětní mince v nominální hodnotě 200 korun bude k dostání od 28. února 2018.

Do oběhu se dostane 5 800 kusů v běžném a 10 200 kusů ve špičkovém (proof) provedení, které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. Výtvarné pojetí mince je dílem akademického sochaře Zbyňka Fojtů.

Klaudyánova mapa je nejstarší tištěnou mapou Čech, která byla vydána roku 1518 a pravděpodobně sloužila jako pomůcka pro poutníky mířící do Říma. Jedná se o vůbec první tištěné zachycení naší země. Autorem a vydavatelem tohoto uměleckého díla je mladoboleslavský lékař a nakladatel Mikuláš Klaudyán. Zvláštností mapy je rozdělení českých měst a městeček podle náboženského vyznání. Jediný dnes téměř kompletně dochovaný exemplář mapy je v majetku Biskupství litoměřického a je uložen ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.

Na lícní straně mince je vyobrazen motiv z Klaudyánovy mapy, kterým je alegorický vůz s cestujícími, tažený dvěma spřeženími na opačné strany. V dolní části mince jsou umístěny znaky Uherského království a Českého království. Vlevo najdeme znaky rodů Rožmberků a Slavatů a vpravo znaky Šternberků a Švihovských z Rýzmberka. Při horním okraji mince se nachází název státu. Označení nominální hodnoty lze nalézt v dolní části. Značka České mincovny, která minci vyrazila, je umístěna při jejím levém okraji.

Na rubové straně je pak vyobrazena část samotné Klaudyánovy mapy, jejíž název opisuje horní okraj. Pod textem se nachází letopočty „1518“ a „2018“. Iniciály autora mince jsou umístěny při levém okraji dvousetkoruny.

Nominální hodnota mince 200 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je obvykle vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Mince s motivem Klaudyánovy mapy je v pořadí desátá pamětní stříbrná dvousetkoruna, která je součástí emisního plánu ČNB na léta 2016–2020.Druhou letošní stříbrnou minci vydá ČNB v září u příležitosti 200. výročí založení Národního muzea.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci