Mince připomene 100. výročí založení Československého červeného kříže

Česká národní banka vydává letošní první stříbrnou minci. Ta připomíná 100 let od založení Československého červeného kříže. Pamětní mince v nominální hodnotě 200 korun bude k dostání od 6. února 2019.

Do oběhu se dostane 5 900 kusů v běžném a 9 200 kusů ve špičkovém (proof) provedení, které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. Výtvarné pojetí mince je dílem medailéra Asamata Baltaeva.

Československý červený kříž vznikl během prvních únorových dní roku 1919. Zakládající schůzka sociálních pracovníků se konala 1. února 1919 v pražském Obecním domě, poté byla vyslána delegace k prezidentovi T. G. Masarykovi s žádostí o souhlas k založení této organizace. Dne 6. února 1919 prezident souhlasil a pověřil svou dceru Alici Masarykovou, aby při ustavení Československého červeného kříže poskytla všestrannou pomoc. Alice Masaryková se poté stala i první předsedkyní této organizace. Mezinárodním výborem v Ženevě byl Československý červený kříž uznán 1. prosince 1920.

Na lícní straně mince je vyobrazen kříž, v jehož středu jsou stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku. Její obvod kopíruje nápis ČESKÁ REPUBLIKA a označení nominální hodnoty mince. Rubová strana dvousetkoruny odpovídá svou základní kompozicí lícní straně. Plocha kříže je vyplněna citacemi sedmi základních principů Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. Uprostřed je kříž překryt částečným emblémem Československého červeného kříže. Po obvodu mince je text ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ.

Nominální hodnota mince 200 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je obvykle vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Mince s motivem Československého červeného kříže je v pořadí 13. pamětní stříbrnou dvousetkorunou, která je součástí emisního plánu ČNB na léta 2016–2020. Druhou letošní stříbrnou minci vydá ČNB v březnu u příležitosti 150. výročí narození českého antropologa Aleše Hrdličky.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci