Mince ČNB k 100. výročí bitvy u Zborova

Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou minci k 100. výročí bitvy u Zborova, symbolu úspěchů československých zahraničních legií během první světové války. Mince v nominální hodnotě 500 korun bude v prodeji od 28. června 2017.

Do oběhu se dostane 5 100 mincí v běžném provedení. Mincí v leštěné podobě s vlysem na hraně, tedy ve špičkovém provedení, bude ke koupi celkem 9 400 kusů. Autorem mince je medailér Asamat Baltaev.

Bitva u Zborova se odehrála 1.–2. července 1917 v rámci první světové války. Vítězství československých legií nad výraznou rakousko-uherskou přesilou mělo zásadní význam pro další formování československých jednotek v Rusku a hlavně pro mezinárodní podporu myšlenky vzniku samostatného československého státu. Československý zahraniční odboj začal být díky bitvě vnímán jako relevantní politická síla, protože za ním stála úspěšná a rychle rostoucí armáda.

Hromadná účast jednotek našich ruských legií v útoku dne 2. července 1917 měla nejen dalekosáhlý význam morální a propagační, ale i důležitý význam vojenský. Téměř po třech stoletích zasáhla zde znovu v boji, vedeném ve prospěch vlastních národních cílů, vyšší vojenská jednotka složená z českých pluků a dobyla v hrdinném boji neobyčejných úspěchů,“ shrnul v roce 1937 význam bitvy náčelník hlavního štábu, armádní generál Ludvík Krejčí. Z účastníků bitvy byli během první republiky opěvovaní a legendární hrdinové, ale poté se je snažil nejprve nacistický a později i komunistický režim vymazat z historie.

Na lícní straně pětisetkoruny je pomocí zemských znaků budoucího Československa symbolicky vyjádřen boj proti rakousko-uherské monarchii, reprezentované heraldicky stylizovaným císařským orlem. Po obvodu mince stojí text „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „500 Kč“. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je umístěna při pravém horním okraji.

Na rubové straně je zobrazen výjev z bitevního pole. V neuzavřeném opisu při horním okraji mince je umístěn text „BITVA U ZBOROVA“ a při spodním okraji stojí letopočty „1917–2017“. Vpravo od letopočtu 2017 je umístěna značka autora mince.

Nominální hodnota mince 500 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je obvykle vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci, kterou razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou, lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Mince s motivem Bitvy u Zborova je v pořadí druhou z cyklu pamětních stříbrných pětisetkorun, které jsou součástí emisního plánu ČNB na léta 2016–2020. Další stříbrná mince téže nominální hodnoty bude vydána v říjnu 2018, a to jako připomínka 100. výročí Washingtonské deklarace.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci