Michaela Erbenová mezi Young Global Leaders 2006

Michaela Erbenová se připojuje ke 175 vedoucím činitelům, osobnostem veřejného života a intelektuálům do 40 let z 50 zemí světa, kteří byli vybráni, aby společně tvořili budoucnost

Ženeva, Švýcarsko, 9. ledna 2006 -  Fórum Young Global Leaders (YGL), přidružená organizace Světového ekonomického fóra, s hrdostí oznamuje, že Michaela Erbenová, členka bankovní rady a vrchní ředitelka České národní banky, byla jmenována Young Global Leader roku 2006. Je jedním ze 44 Evropanů vybraných v roce 2006 a připojí se ke světové komunitě, kterou nyní tvoří 410 osobností ze všech oblastí.

Fórum Young Global Leaders založené v roce 2004 profesorem Klausem Schwabem, výkonným předsedou Světového ekonomického fóra, je jedinečná komunita nejpozoruhodnějších světových osobností, kterým je 40 let nebo méně a které jsou připraveny věnovat část svého času a energie společné práci pro lepší budoucnost. Společně se angažují v Iniciativě 2020, která představuje komplexní snahu pochopit současné a budoucí trendy, rizika a příležitosti na globální i regionální úrovni, formulovat pozitivní vize pro svět v roce 2020 a navrhnout konkrétní strategii pro přeměnu svých vizí v činy.

Každoročně je vybírána nová skupina asi 200 Young Global Leaders na dobu pěti let. Do roku 2009 by měla být vytvořena komunita, která bude mít 1 111 členů. Skupina roku 2006 byla vybrána z 3 500 kandidátů Nominačním výborem Fóra Young Global Leaders, který se skládá z 28 vedoucích osobností z oblasti médií, včetně Carl-Johana Bonniera z Bonnier AB ve Švédsku, Arthura Sulzbergera, vydavatele the New York Times, Toma Glocera, výkonného ředitele Reuters a Rui Chengganga, ředitele čínské ústřední televize ČLR. Předsedkyní Výboru je Její Veličenstvo královna Rania Jordánského Hášimovského království.

Skupina YGL roku 2006 se skládá z více než 60 osobností z oblasti obchodu, více než 30 vládních představitelů, a desítek vědců a vedoucích osobností z oblasti médií a nevládních organizací. Pocházejí z 50 zemí od Argentiny po Zimbabwe. Michaela Erbenová se připojuje ke komunitě reprezentující 90 zemí, k jejímž členům patří Larry Page a Sergey Brin, spoluzakladatelé Google; Mikheil  Saakashvili, prezident Gruzie; Kumi Naidoo, generální sekretář a vrchní ředitel, Civicus: World Alliance for Citizen Participation; Daniela Mercury, zpěvačka, Brazílie a Michelle Guthrie, vrchní ředitelka, Star Group.

Během prvního setkání ve švýcarském  Zermattu a v celém roce 2005 vytvářely Young Global Leaders  pracovní skupiny zabývající se prioritními světovými výzvami pro rok 2020 v oblasti rozvoje a chudoby, řízení a bezpečnosti světa, životního prostředí, vzdělávání a zdravotnictví. Delegace YGL v prosinci 2005 navštívila oblasti Pákistánu postižené zemětřesením, což bylo prvním projevem jejich snahy o pomoc postiženým oblastem a o dlouhodobou rekonstrukci.

Young Global Leaders se sejdou jako komunita na Výročním summitu v kanadském Vancouveru ve dnech 9 - 12. června 2006, kde se budou společně angažovat v Iniciativě 2020, která představuje komplexní snahu pochopit současné a budoucí trendy, rizika a příležitosti na globální i regionální úrovni, formulovat pozitivní vize pro svět v roce 2020 a navrhnout konkrétní strategii pro přeměnu svých vizí v činy.

Další informace a podrobný seznam YGL viz www.younggloballeaders.org

Fórum Young Global Leaders je nezávislá nadace se sídlem v Ženevě, jejímž posláním je vytvořit jedinečnou mnohostrannou komunitu nejpozoruhodnějších osobností světa mladších 40 let a poskytnout jim platformu pro spolupráci a utváření nejlepší praxe pro budoucnost světa. Každým rokem identifikujeme a mobilizujeme novou skupinu 200 výjimečných mužů a žen v oblasti obchodu, politiky, vědy, médií a občanské společnosti ze všech oblastí světa. Společně tvoří mohutnou mezinárodní sílu pro společné dobro světa.Co je Fórum Young Global Leaders?

Fórum Young Global Leaders sjednocuje jednotlivce mimořádných kvalit ve věku do čtyřiceti let z celého světa, kteří jsou ochotni věnovat část svého času a energie na společné budování budoucnosti.

Kdo jsou Young Global Leaders?

Young Global Leaders pocházejí z nejrůznějších částí světa a nesčetných vědních oborů a sektorů. Zahrnují přední politické představitele včetně hlav států, ministrů a členů parlamentů a vedoucí představitele obchodu, zejména výkonné ředitele a úspěšné podnikatele. Dále zahrnují hlavní intelektuální představitele, představitele společenských a  názorových proudů a hlavní kulturní představitele. Společně tvoří významnou mezinárodní komunitu, která může dramaticky ovlivnit budoucnost světa.

Jak byli Young Global Leaders nominováni?

Výběr a nominace Young Global Leaders odpovídá nejvyšším standardům. Každoročně jsou navrhovány tisíce možných kandidátů, kteří jsou hodnoceni podle přísných  přijímacích kritérií. Vybráni jsou skutečně jen ti nejlepší a je vynaloženo veškeré úsilí, aby byl vytvořen skutečně reprezentativní orgán. Young Global Leaders zahrnují vedoucí představitele ze světové politiky, obchodu, společnosti, vědy, umění a kultury v každé ze sedmi geografických oblastí. Nominační výbor, jemuž předsedá Její Veličenstvo královna Rania z Jordánského Hášimovského království, je složen z význačných světových vedoucích představitelů médií.

Jaká jsou kritéria výběru?

Mladé světové osobnosti

  • jsou ve věku do čtyřiceti let
  • mají značné zkušenosti s řízením a vedením 
  • jasně již demonstrovaly svoje odhodlání sloužit společnosti
  • jsou ochotny věnovat po dobu pěti let svoji energii a zkušenosti řešení nejzásadnějších  otázek světa.

Kdo je Nominační výbor?

Kandidáti jsou hodnoceni  Nominačním výborem, vedeným Jejím Veličenstvem jordánskou královnou Ranií, který se skládá  z předních vedoucích představitelů médií. Úplnější seznam stávajících členů Nominačního výboru se nachází na webové adrese: www.younggloballeaders.org.   


Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB