Merger of HYPO stavební spořitelna a.s. and Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Dne 31.7.2008 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB ze dne 30.7.2008, kterým v rámci společného správního řízení ČNB odsouhlasila zrušení společnosti, HYPO stavební spořitelna a.s. bez likvidace a její sloučení se společností Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Správní řízení bylo zahájeno dne 15.5.2008. V jeho průběhu bylo zjištěno, že obě banky splnily podmínky pro udělení předchozích souhlasů:

  • HYPO stavební spořitelna a.s. k rozhodnutí valné hromady o zrušení banky a k její fúzi s Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
  • Raiffeisen stavební spořitelna a.s. k fúzi se společností HYPO stavební spořitelna a.s.

ČNB tak v zákonné lhůtě vydala uvedená rozhodnutí a fúzi bank odsouhlasila.

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB