MF a ČNB: Finanční vzdělanost dospělých překvapivě nízká

Finanční vzdělanost dospělé populace v České republice je překvapivě nízká a orientaci spotřebitele na finančním trhu je potřeba výrazně zlepšit. Potvrdily to výsledky prvního komplexního Měření finanční gramotnosti dospělé populace ČR. Výsledky projektu dnes na společné tiskové konferenci představily Ministerstvo financí a Česká národní banka.

Sběr dat pro sociologický průzkum probíhal v září tohoto roku na reprezentativním vzorku tisíce respondentů. Metodika šetření vychází ze zahraničních zkušeností a doporučení OECD. Výsledky průzkumu využije Pracovní skupina pro finanční vzdělávání pro návrhy konkrétních opatření v oblasti zvyšování finanční gramotnosti.

„Nečekal jsem to nijak růžové, ale že budou data k průzkumu tak úděsná, mě překvapilo,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Téměř dvě třetiny lidí nečte smlouvy, které podepisují a zavazují se v nich k dlouhodobým platbám. Nejsou si tak vůbec vědomi možných likvidačních důsledků pro sebe a svoji rodinu,“ dodal ministr financí.

„Lidé nejen, že si nepřečtou a neporozumí, ale ani nedokáží ocenit a propočítat základní věci. Číst a počítat by se měli mladí lidé naučit ve škole, nést odpovědnost za svá rozhodnutí v rodině," uvedla vrchní ředitelka a členka bankovní rady České národní banky Eva Zamrazilová. „Vize, že ochrana spotřebitele může umést lidem cestičky mezi nástrahami na finančním trhu, je absurdní.“

ČNB aktivně podporuje finanční vzdělávání již řadu let, protože vzdělaný spotřebitel odpovědně hospodaří s penězi a snáze se vyhne ztrátovým transakcím na finančním trhu. Společně s Ministerstvem financí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je ČNB gestorem Národní strategie finančního vzdělávání. Měření finanční gramotnosti umožní, aby se naplňování strategie zaměřilo na největší nedostatky.

Výsledky šetření například prokázaly dlouhodobé zkušenosti ČNB získané na základě podnětů od spotřebitelů, podle nichž jsou smlouvy na prodej produktů finančního trhu často velmi komplikované. V průzkumu 43% dotazovaných potvrdilo, že některým pasážím zcela nerozumí. Z účastníků průzkumu, kteří uvedli, že některým pasážím nerozuměli, nakonec předloženou smlouvu přesto podepsala celá polovina.

Součástí českého dotazníku byly i otázky z mezinárodního šetření OECD, na základě kterých bude zveřejněno srovnání napříč zapojenými zeměmi na konci roku 2011.

Shrnutí hlavních závěrů šetření i plné znění závěrečné zprávy je zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva financí i České národní banky.

 

Ondřej Jakob
Tiskový mluvčí MF
Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB