Komunikace s vládou - inflační cíl pro rok 2000 a 1998

V prosinci 1997 ČNB stanovila střednědobý inflační cíl pro rok 2000 a krátkodobý inflační cíl pro rok 1998. Toto dlouhodobě připravované rozhodnutí je v souladu s loňským květnovým veřejným závazkem vlády podporovat protiinflační politiku ČNB, s makroekonomickým výhledem ministerstva financí z října 1997, a bylo projednáno a podpořeno předsedou vlády a ministrem financí. Revizi těchto cílů ČNB nezvažuje.

Komunikace mezi ČNB a vládou probíhá standardním způsobem podle příslušného zákona, který umožňuje účast guvernéra ČNB na zasedáních vlády a pověřeného ministra na zasedání Bankovní rady ČNB. Vláda má tedy přístup k analýzám a možnost presentovat svoje hospodářské priority. ČNB předpokládá, že tyto možnosti budou i nadále z obou stran využívány.

ČNB, odbor veřejných informací