Komunikace ČNB se stává součástí sekce kancelář

Česká národní banka začlení s účinností od 1. prosince 2014 samostatný odbor komunikace do sekce kancelář. Její ředitel Marek Petruš tak bude z titulu funkce odpovídat i za celkovou vnější a vnitřní komunikaci centrální banky. Roli mluvčího ČNB bude nadále zastávat Tomáš Zimmermann, který bude pověřen i řízením odboru komunikace v sekci kancelář. O změnách rozhodla bankovní rada ČNB na svém jednání 20. listopadu 2014.

Sekce kancelář ČNB, kterou M. Petruš vede od 1. července 2014, zahrnuje sekretariát bankovní rady, odbor legislativní a právní a odbor Evropské unie a mezinárodních organizací. K těmto třem odborům v sekci kancelář se od 1. prosince 2014 přičlení odbor komunikace. Koordinaci administrativní a právní podpory bankovní rady a vztahů centrální banky s vládou, parlamentem, EU a dalšími domácími a zahraničními institucemi tak spolu s komunikací s veřejností zastřeší jedna sekce ústředí ČNB.

Mgr. Marek Petruš (41) absolvoval mediální a komunikační studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od 1. května 2009 do 30. června 2014 zastával funkci ředitele samostatného odboru komunikace a mluvčího ČNB. Do ČNB přišel v roce 2009 z pražské kanceláře Egon Zehnder International, která se zabývá manažerským poradenstvím. Předtím pracoval jako korespondent tiskových agentur Reuters a Dow Jones Newswires. Mluví plynně anglicky a je držitelem Cambridge Certificate of Proficiency in English.

Ing. Tomáš Zimmermann (43) vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Před příchodem do ČNB v roce 2009 působil jako ekonomický zpravodaj České tiskové kanceláře pro finanční trhy. Od ledna 2011 zastával post zástupce ředitele odboru komunikace. Hovoří plynně anglicky.

 

Odbor komunikace ČNB