Komentář ČNB k vyjádření představitelů PČRB k procesu získání bankovní licence v ČR

ČNB nesouhlasí s vyjádřením zástupců První česko-ruské banky (PČRB) k procesu získání bankovní licence v ČR, které učinili na včerejší tiskové konferenci v Moskvě. Česká národní banka je institucí nezávislou na politických tlacích a její procesy a rozhodnutí nejsou těmito tlaky nijak ovlivněny.

"Doufám, že vyjádření představitelů PČRB o významu podpory různých politiků v procesu předcházejícím získání licence bylo určeno obecenstvu v jiné zemi než je Česká republika. Předpokládám také, že zde budou, jak se během licenčního řízení nakonec stalo, respektovat jak nezávislost regulátora na politických tlacích obecně a tak také fakt, že se pohybují v prostředí právního státu," doplňuje Miroslav Singer, viceguvernér ČNB.

Licenční proces proběhl zcela standardně a rozhodnuto bylo ve všech řízeních v zákonné lhůtě. Udělení licence PČRB předcházela dvě řízení, přičemž první bylo zastaveno, protože žadatel nedodal podklady stanovené právními předpisy. Druhá žádost byla zamítnuta z důvodu významné změny ve vlastnické struktuře v průběhu licenčního řízení. Nebyly tak opět splněny základní podmínky pro udělení licence. Žadatel byl o důvodech rozhodnutí v prvním i druhém řízení vždy řádně informován, v druhém případě (zamítnutí žádosti) využil i svého práva na podání rozkladu, takže zamítnutí žádosti bylo přezkoumáno i bankovní radou ČNB.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB