K obvinění Jiřího Klumpara

K obvinění bývalého nuceného správce Agrobanky ČNB konstatuje, že finanční ztráta v AGB fakticky znamenající její platební neschopnost vůči věřitelům vznikla před zavedením nucené správy. Potvrdil to audit firmy Price Waterhouse provedený ke dni zavedení nucené správy. Centrální banka v rámci své zákonné povinnosti zajistit stabilitu bankovního systému vyhodnotila spolu s externími finančními poradci možná řešení situace v Agrobance. Šlo přitom nejenom o zabránění destabilizace bankovního systému, ale také o ochranu vkladatelů. Prodej části podniku strategickému investorovi, který na tomto základě realizoval nucený správce, z celospolečenského hlediska optimálně splňoval uvedený cíl. ČNB spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení v zájmu rychlého objasnění tohoto případu.

za správnost:
Milan Tománek, mluvčí ČNB