Jmenování ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání jmenovala s účinností od 1.9. 2004 do funkce ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB Mgr. Kateřinu Šmídkovou, M.A., Ph.D.

Kateřina Šmídková je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty UK (Mgr), Středoevropské university a State University of New York (MA) a Fakulty sociálních věd UK (PhD). Absolvovala řadu zahraničních stáží v UK, Švýcarsku, USA a Japonsku. Ekonomickému výzkumu se věnuje od roku 1994. Zaměřuje se především na centrální bankovnictví a evropskou integraci. Její práce jsou publikovány v zahraničních i domácích odborných časopisech a také jako kapitoly v knihách vydavatelství Avebury, Edward Elgar, Fortuna a Routledge.

Spolupracuje pravidelně se zahraničními institucemi (Bank of England, National Institute for Economic and Social Research, European Central Bank, World Bank). Vyučuje monetární ekonomii na Fakultě sociálních věd UK, dále je členkou představenstva České společnosti ekonomické a členkou redakční rady časopisu Finance a úvěr.

Kateřina Šmídková

Její profil byl publikován v americké publikaci 'Who's Who in the World 2004' a její práce byla oceněna cenou "Outstanding Intellectual of the 21st Century' Mezinárodního bibliografického centra v Cambridge. Kniha o měnové politice, jejíž je spoluautorkou, získala ocenění "Book of the Year 2000' časopisu Central Bank Newsmakers.

V ČNB pracuje od roku 1994. Postupně zastávala pozice vedoucího oddělení makro-ekonomického modelování, poradce člena bankovní rady, poradce bankovní rady České národní banky a od roku 2002 byla zástupcem ředitele ekonomického výzkumu.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB