Jmenování ředitelky odboru licenčního a povolovacího sekce bankovní regulace a dohledu

Bankovní rada ČNB  na svém zasedání 15. června jmenovala s účinností od 1. září 2006 Mgr. Hanu Fouskovou do funkce ředitelky odboru licenčního a povolovacího sekce bankovní regulace a dohledu ústředí České národní banky.

Mgr. Hana Fousková je absolventkou právnické fakulty UK v Praze. V letech 1997 - 1999 pracovala jako právník na Magistrátu hlavního města Prahy a v roce 1999 nastoupila do eBanky. Od dubna 2001 do dubna 2002 byla členkou dozorčí rady eBanky a od roku 2002 do srpna 2006 pracovala jako ředitelka divize právní podpora v eBance. H. Fousková mluví anglicky.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB