Jmenování nového náměstka sekce peněžní a platebního styku

Bankovní rada ČNB jmenovala na svém zasedání dne 26.5.2005 pana Jiřího France do funkce náměstka ředitele sekce peněžní a platebního styku. J. Franc byl vybrán z více kandidátů na základě otevřeného výběrového řízení a své funkce se ujme 1. června. Jeho úkolem bude příprava a realizace projektu racionalizace peněžního oběhu.

Ing. Jiří Franc je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze a postgraduálního studia tamtéž. Po ukončení studia v letech 1981 - 1991 postupně pracoval ve funkcích ekonomického náměstka v podnicích PAL a VUSTE. Od roku 1991 do 2001 zastával funkci regionálního ředitele IPB a později ČSOB. V této funkci byl zodpovědný zejména za vybudování sítě poboček, zavedení systému ekonomického řízení a motivačních faktorů, segmentace klientského portfolia, dokončení fúze ČSOB a IPB v regionu Praha a vybudování jednotného platebního styku. V letech 2001 - 2002 vykonával funkci viceprezidenta Aera Vodochody a od roku 2003 do letošního roku působil jako ředitel správy Pražského hradu. Své profesionální zkušenosti uplatnil i ve vrcholných funkcích dozorčích rad řady podniků.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB