Jmenování Ing. Dany Jedlíkové do funkce náměstkyně ředitele pobočky Plzeň ČNB

Bankovní rada ČNB na včerejším jednání jmenovala s účinností od 1. února 2006 paní Ing. Danu Jedlíkovou, MBA, do  funkce náměstkyně ředitele pobočky Plzeň České národní banky, pověřené řízením odboru správy zásob peněz.  Paní Jedlíková je absolventkou národohospodářské fakulty VŠE v Praze a v roce 2003 ukončila studium MBA na Sheffield Hallam University. Od roku 1984, kdy nastoupila do plzeňské pobočky SBČS,  pracovala na různých odborných pozicích.  Před svým jmenováním do funkce náměstkyně působila jako vedoucí odboru správy zásoby peněz na pobočce ČNB v Plzni. V letech 1997 - 2001 externě působila na katedře bankovnictví ekonomické fakulty Západočeské univerzity a externě vyučovala bankovnictví na Vyšší odborné škole v Plzni. Paní Jedlíková hovoří německy, anglicky a rusky.
 
Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB