Jednání bankovní rady - vývoj bankovního sektoru

Bankovní rada na svém dnešním zasedání projednala Zprávu o vývoji bankovního sektoru v 1. pololetí 2005, která hodnotí finanční situaci a aktivity bankovního sektoru ČR z pohledu obezřetného podnikání, míry podstupovaných rizik, kapitálového vybavení a dosahovaných hospodářských výsledků. Zpráva konstatuje, že bankovní sektor jako celek je i nadále stabilní, přičemž jeho vývoj v letošním roce odpovídá očekáváním.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB