Jan Blahoslav na stříbrné minci ČNB

Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou minci v nominální hodnotě 200 Kč, která připomene 500 let od narození biskupa Jednoty bratrské, teologa, humanisty, pedagoga, spisovatele a překladatele Jana Blahoslava. Mince bude v prodeji od středy 15. února 2023.

Osobnost a odkaz Jana Blahoslava připomíná ČNB pamětní mincí, jejíž podobu navrhl Vojtěch Dostál. Jejím ústředním motivem je Blahoslavova kniha Gramatika česká. Na lícní straně mince knihu doplňuje symbolický kříž, na straně rubové je v knize vyobrazen portrét Jana Blahoslava.

ČNB vydává celkem 30 tisíc kusů těchto mincí ve dvojím provedení. Celkem 11 504 mincí má běžnou kvalitu, dalších 18 496 kusů bylo vyrobeno ve špičkové kvalitě, která se vyznačuje vysoce leštěným mincovním polem a matovaným reliéfem. Každá mince má průměr 31 mm a hmotnost 13 g. Pro ČNB je vyrobila Česká mincovna, a. s., ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi.

Nominální hodnota mince 200 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů. ČNB přímý prodej veřejnosti nezajišťuje.

Mince věnovaná Janu Blahoslavovi je první pamětní mincí ČNB v roce 2023. Dále budou v tomto roce následovat emise pamětních stříbrných mincí 200 Kč, které postupně připomenou výročí 75 let jmenování Karla Matochy arcibiskupem olomouckým, 100 let od zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu, výročí 150 let od narození Maxe Švabinského a 300 let od narození Jana Blažeje Santini-Eichela. ČNB dále vydá pamětní stříbrnou minci 500 Kč s motivem osobního automobilu Tatra 603 a dvě zlaté mince nominální hodnoty 5 000 Kč věnované městům Kroměříž a Hradec Králové. Přehled všech plánovaných i již dříve vydaných emisí je k dispozici v emisním plánu na období 2021–2025 na webu ČNB.

Jan Blahoslav se narodil 20. února 1523 v Přerově. Během svého života se věnoval řadě činností. Byl knězem a biskupem Jednoty bratrské, již mnohostranně rozvíjel a vedl k porozumění s ostatními církvemi. Svůj život zasvětil také obhajobě a rozvíjení vzdělanosti. Ještě před narozením J. A. Komenského vnesl do bratrského školství prvky svobodných umění a dbal na spojení teoretického a praktického života. Kladl důraz na rozvoj jazyka jako prostředku porozumění, sepsal ucelené dílo Gramatika česká a je autorem prvního českého slabikáře. Jako první v historii přeložil Nový zákon z řečtiny a podnítil tak vznik Bible kralické. Zemřel ve věku 48 let v Moravském Krumlově.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB