Informace o zveřejnění Zprávy o finanční stabilitě 2006

Bankovní rada na svém dnešním zasedání projednala materiál Zpráva o finanční stabilitě 2006. Zpráva analyzuje vývoj v oblasti finanční stability v roce 2006 a identifikuje případná rizika, která mohou ovlivnit finanční stabilitu v české ekonomice v nadcházejícím období. Zpráva bude zveřejněna 12. června 2007 na webových stránkách ČNB a ve stejný den představena veřejnosti prostřednictvím semináře. Zájemci o účast na semináři se mohou hlásit na info @cnb .cz.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB